Struktura

I. Prezes Zarządu.
 1. Główny Księgowy.
  - Dział Finansowo - Księgowy.
 2. Dyrektor Handlowy.
  - Dział Handlowo - Produkcyjny.
  - Głowny Mechanik - Energetyk.
  - Placówki handlowe.
  - Zakład Piekarsko - Ciastkarski.
 3. Dział Spraw Pracowniczych i Samorządowych.
 4. Komórka Kontroli Wewnętrznej.
 5. Dział Administracji.
 6. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
 7. Obsługa prawna.