Zarząd

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu 
Rada Nadzorcza:

1. Krystyna Maciejewska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2. Jan Śleszyński - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
3. Krystyna Majewska - Członek Rady Nadzorczej
4. Roman Świątek - Członek Rady Nadzorczej