Nasze placówki

Spółka posiada na terenie miasta 38 placówki w tym:
- 11 sklepów spożywczych
- 11 sklepów przemysłowych
- 16 placówek przekazanych w dzierżawę

Posiadamy również Zakład Piekarsko Ciastkarski przy ul. Okopowej 7 w Kołobrzegu.